เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะ
และประวัติการชาร์จ
โปรดใส่เบอร์มือถือที่ระบุไว้ที่เครื่องชาร์จ GINKA Charge Point